×

Opracowanie projektu budżetu gminy na 2019 r.

Opracowanie projektu budżetu gminy na 2019 r.

Burmistrz Nowego Tomyśla podaje do wiadomości, że przystępuje z dniem 1 września 2018 r. do opracowania projektu budżetu gminy na 2019 r.

W związku z tym radni, sołtysi, komitety społeczne, mieszkańcy gminy oraz organizacje pozarządowe mogą składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu wnioski do projektu budżetu gminy na rok 2019 r. w terminie do 15 września br.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

100 - lecie Odzyskania Niepodległości

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

SiSMS

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE