×

Wsparcie przedszkolaków na starcie

Wsparcie przedszkolaków na starcie

– 2018 – 2019 –

Przedsięwzięcie pn.: „Wsparcie przedszkolaków na starcie – poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej
w Gminie Nowy Tomyśl”
dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020.

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Priorytet: 8 ,,Edukacja”
Działanie: 8.1 ,,Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”
Poddziałanie: 8.1.1 ,,Edukacja przedszkolna”
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Okres realizacji projektu: od 31 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Wartość projektu: 1.442.400,00 zł

Kwota dofinansowania: 1.226.040,00 zł

Opis projektu:

Gmina Nowy Tomyśl dnia 31 sierpnia 2019 r. zakończyła realizację projektu pt. „Wsparcie przedszkolaków na starcie – poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomyśl, którego głównym celem było zwiększenie wskaźnika upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomyśl i podniesienie jej jakości w okresie od 31 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. poprzez utworzenie nowych miejsc dla dziewczynek i chłopców z grupy wiekowej 3-4 latków.

W ramach projektu:

– utworzono 100 nowych miejsc (4 oddziały) w Przedszkolu nr 1 „Misia Uszatka” w Nowym Tomyślu,

– utworzono 50 nowych miejsc (2 oddziały) w Przedszkolu nr 2 „Plastusiowe Osiedle” w Nowym Tomyślu. Zajęcia dla nowych dzieci odbywały się w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej w Nowym Tomyślu (1 oddział) oraz w Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu (1 oddział),

– dostosowano i wyposażono Przedszkola do przyjęcia dzieci do nowych oddziałów przedszkolnych (m.in. zakup mebli oraz wyposażenia kuchennego, zakup zabawek dla dzieci i pomocy dydaktycznych, zakup magicznego dywanu i magicznej ściany),

– doposażono place zabaw (m.in. zakup huśtawek, piaskownicy, bujaczków),

– uruchomiono w przedszkolach zajęcia logopedyczne dla dzieci,

– zwiększono wiedzę i kompetencje nauczycieli z Gminy Nowy Tomyśl do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, w tym z niepełnosprawnością poprzez wsparcie edukacji 20 nauczycieli z Przedszkola nr 1 i 2.

Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku realizacji projektu:

– liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 150,

– liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 66,

– liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 20.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON