×

Komunikat!

Komunikat!

Burmistrz Nowego Tomyśla informuję, iż w dniach od 17 października 2018 r. do 16 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, jest wyłożony do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowy Tomyśl wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się
w dniu
7 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, o godz. 1100.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nowego Tomyśla na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: m.gorna@nowytomysl.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2018 r.

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń 9 października 2018 r. oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego:

https://bip.nowytomysl.pl/Article/get/id,26530.html

 

 

 


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON