×

I EDYCJA PROGRAMU „SZATNIA NA MEDAL”

I EDYCJA PROGRAMU „SZATNIA NA MEDAL”

– 2018 –

Przedsięwzięcie pn.: Remont szatni wiejskiej w Borui Kościelnej i Bukowcu, gmina Nowy Tomyśldofinansowane
ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Szatnia na medal”.

Dnia 10 października 2018 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Nowy Tomyśl została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. ,,Remont szatni wiejskiej w Borui Kościelnej i Bukowcu, gmina Nowy Tomyśl”.

Źródło: Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Okres realizacji projektu:  2018 (zadanie zakończono 30 listopada 2018 r.)

Wartość projektu: 196.840,60 zł

Kwota i forma dofinansowania: 98.420,00 zł (dotacja 50%)

Opis projektu:

Dnia 24 września 2018 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr L/1114/18 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu „Szatnia na medal”. Gmina Nowy Tomyśl otrzymała dofinansowanie w wysokości 98.420,00 zł.

CELE PROGRAMU „SZATNIA NA MEDAL”:

 • budowa pozytywnego wizerunku sportu kojarzonego ze zdrowiem i higieną,
 • poprawa warunków ogólnodostępnych budynków szatniowo-sanitarnych przy obiektach sportowych na terenie województwa wielkopolskiego,
 • program kierowany jest głównie do mniejszych miejscowości, z wyłączeniem miast prezydenckich.

W ramach dofinansowania został przeprowadzony remont szatni w:

 • Borui Kościelnej, zakres prac obejmował m.in.:
  – demontaż starych okładzin, sufitów i okien;
  – wykucie posadzki;
  – położenie nowych płytek na podłodze w szatni, w toaletach na podłodze i ścianach;
  – wykonanie podwieszenia na suficie;
  – wykonanie elewacji zewnętrznej;
  – ocieplenie dachu;
  – wykonanie instalacji wodnej, sanitarnej i elektrycznej,
 • Bukowcu, zakres prac obejmował m.in.:
  – renowacje pokrycia dachu,
  – odnowienie pomieszczeń po zalaniu wodami opadowymi (odgrzybianie, zeskrobanie i zmycie starej farby, malowanie itp.).

EFEKT KOŃCOWY

Szatnia w Borui Kościelnej

Szatnia w Bukowcu

 

Projekt dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Szatnia na medal”.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON