×

Zgłoś swój pomysł na zagospodarowanie działki

Zgłoś swój pomysł na zagospodarowanie działki

zał. 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYnr 401/8
zlokalizowanej w miejscowości Paproć

Burmistrz Nowego Tomyśla zwraca się z apelem do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl, zarówno tych młodszych, jak i starszych, o przesyłanie w terminie do 15 lutego 2019 r. swoich wizji i pomysłów dotyczących zagospodarowania działki o numerze ewidencyjnym 401/8 zlokalizowanej w miejscowości Paproć. Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/340/2013 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 401 w Paproci przedmiotowa działka przeznaczona jest pod teren sportu i rekreacji (uchwała w załączniku).

zał. 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

zał. 2 UCHWAŁA_XXXIV_340_2013 zał. 3 projekt koncepcyjny

zał. 3 projekt koncepcyjny

 

 


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

100 - lecie Odzyskania Niepodległości

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

SiSMS

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE