×

Zgłoś swój pomysł na zagospodarowanie działki

Zgłoś swój pomysł na zagospodarowanie działki

zał. 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYnr 401/8
zlokalizowanej w miejscowości Paproć

Burmistrz Nowego Tomyśla zwraca się z apelem do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl, zarówno tych młodszych, jak i starszych, o przesyłanie w terminie do 15 lutego 2019 r. swoich wizji i pomysłów dotyczących zagospodarowania działki o numerze ewidencyjnym 401/8 zlokalizowanej w miejscowości Paproć. Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/340/2013 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 401 w Paproci przedmiotowa działka przeznaczona jest pod teren sportu i rekreacji (uchwała w załączniku).

zał. 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

zał. 2 UCHWAŁA_XXXIV_340_2013 zał. 3 projekt koncepcyjny

zał. 3 projekt koncepcyjny

 

 


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON