×

Każde dziecko jest wyjątkowe. Nowotomyski żłobek pomaga mamom w powrocie do pracy

Każde dziecko jest wyjątkowe. Nowotomyski żłobek pomaga mamom w powrocie do pracy

– 2019 –

Przedsięwzięcie pn.: „Każde dziecko jest wyjątkowe. Nowotomyski żłobek pomaga mamom w powrocie do pracy” dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020.

 

 

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Priorytet:  6 ,,Rynek pracy”
Działanie: 6.4 ,,Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi”  
Poddziałanie: 6.4.1 ,,Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi”  

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Okres realizacji projektu: od 20 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Wartość projektu: 800.610,00 zł

Kwota dofinansowania: 680.518,50 zł

Opis projektu:

Gmina Nowy Tomyśl dnia 31 sierpnia 2021 r. zakończyła realizację projektu pt. „Każde dziecko jest wyjątkowe. Nowotomyski żłobek pomaga mamom w powrocie do pracy”. Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej mieszkanek/mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl sprawujących opiekę nad małym dzieckiem w okresie od 20 czerwca 2020 do 31 sierpnia 2021, w tym wyłączonych z rynku pracy z powodu na fakt opieki oraz powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.

W ramach projektu:

– zwiększono dostęp mieszkanek/mieszkańców gminy Nowy Tomyśl do usług opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez utworzenie 40 dodatkowych miejsc opieki w Żłobku Złoty Promyk w Nowym Tomyślu,

– dostosowano i wyposażono pomieszczenia Żłobka Złoty Promyk (m.in. zakup mebli, krzesełek, stolików, dywanów, pomocy dydaktycznych, zabawek),

– dofinansowano bieżącą działalność Żłobka w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku realizacji projektu:

– liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 40,

– liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 40,

– liczba osób pracujących, którym zapewniono opiekę nad dzieckiem do lat 3 – 20,

– liczba osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, którym zapewniono opiekę nad dzieckiem do lat 3 – 20.

Osiągnięte rezultaty w wyniku realizacji projektu:

– liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu – 15,

– liczba żłobków, które wykorzystują zakupione w projekcie doposażenie do opieki nad dziećmi do lat 3 – 1.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON