×

Tworzymy program współpracy na 2020 rok

Tworzymy program współpracy na 2020 rok

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Programu współpracy na 2020 rok Gminy Nowy Tomyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2019. Jest on dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi – Pożytek publiczny – Program współpracy”, a także w załączeniu.

Uwagi do programu zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień i doprecyzowania zapisów ujętych w Programie na 2019 r. Prosimy szczególnie o propozycje w zakresie priorytetowych zadań publicznych, celów czy form współpracy, które powinny wyznaczać współdziałanie samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.

W tym celu należy wykorzystać specjalnie przygotowany formularz. Elektroniczna wersja dostępna jest na stronie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, w zakładce „Informacje z Urzędu Miejskiego – „Tworzymy program współpracy na 2020 rok”, a także w załączeniu.
Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres e-mail: m.kortus@nowytomysl.pl, natomiast w wersji papierowej można przesłać na adres: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim (pokój nr 39 a).

Termin zgłaszania uwag – do 9 sierpnia 2019 r.

Zapraszamy do zaangażowania się w prace nad przyszłorocznym programem!

Formularz – zgłaszanie uwag

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON