×

Konsultowano dokumenty

Konsultowano dokumenty

19 września 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Podczas konsultacji analizowane i omawiane były dwa dokumenty: Program współpracy na 2020 rok Gminy Nowy Tomyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz uchwała w sprawie warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu przez Gminę Nowy Tomyślu.

Moderatorami konsultacji byli przedstawiciele Centrum PISOP p. Natalia Szymanowska i p. Mikołaj Kostaniak, którzy omówili także aktualnie dostępne źródła pozyskiwania środków na działania organizacji pozarządowych.

 


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON