×

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu przez Gminę Nowy Tomyśl

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu przez Gminę Nowy Tomyśl

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza rozpoczęcie konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu przez Gminę Nowy Tomyśl.

Projekt uchwały zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowy Tomyśl www.nowytomysl.pl w zakładce komunikaty, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz jest dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33.
Termin konsultacji: od 16 września do 4 października 2019 roku.
Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, działające na rzecz Gminy Nowy Tomyśl.
Formy konsultacji:

  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 do ogłoszenia i dostarczenie formularza osobiście lub listownie do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl,
  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do ogłoszenia       i przesłanie formularza w formie elektronicznej na adres: m.kortus@nowytomysl.pl,
  • udział w spotkaniu konsultacyjnym w dniu 19 września 2019 r.

Pisemne opinie należy przesłać do dnia 4 października 2019 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu).

Wyjaśnień ws. konsultacji udziela inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Marzena Kortus, tel. 61 4426612, e-mail: m.kortus@nowytomysl.pl

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Projekt uchwały

Formularz konsultacji


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty