×

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

I posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu III kadencji odbyło się 8 października w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu. Przybyłych na posiedzenie członków Gminnej Rady powitał Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner wraz z Zastępcą Burmistrza Grażyną Pogonowską. O działalności Gminnej Rady w II kadencji  opowiedziała jej przewodnicząca Eliza Bąblińska-Masztalerz. Następnie burmistrz podziękował członkom Rady II kadencji wręczając okolicznościowe adresy. Minutą ciszy zebrani uczcili pamięć śp. Moniki Perz – członkini Rady minionej kadencji. Kolejnym punktem posiedzenie było wręczenie przez burmistrza nominacji nowym członkom Gminnej Rady, którzy rozpoczynają swoją trzyletnią działalność. Warto przypomnieć, że zarządzeniem nr 175/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 25 września 2019 r. na okres trzyletniej kadencji 2019 – 2022 powołane do GRDPP zostały osoby wskazane przez Radę Miejską w Nowym Tomyślu: Wojciech Andryszczyk, Rafał Górczyński i Adam Polański, przedstawiciele Burmistrza Nowego Tomyśla: Marzena Kortus i Łukasz Pilarczyk oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych: Eliza Bąblińska-Masztalerz, Sławomir Gołębiewski, Elżbieta Jędrzejczak, Zenon Matuszczak, Renata Parniewicz, Agnieszka Rajewska-Czajka, Maria Tyszkowska oraz Katarzyna Wachowiak. Członkowie Gminnej Rady ze swojego grona, w głosowaniu jawnym, wybrali przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Funkcję przewodniczącej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, podobnie jak w dwóch poprzednich kadencjach, powierzono Elizie Bąblińskiej-Masztalerz, wiceprzewodniczącym został Sławomir Gołębiewski, a sekretarzem Marzena Kortus.

Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady zaopiniowali program współpracy Gminy Nowy Tomyśl z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok oraz projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu przez Gminę Nowy Tomyśl.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON