×

Nowotomyska Rada Sportu ukonstytuowała się

Nowotomyska Rada Sportu ukonstytuowała się

10 października odbyło się pierwsze posiedzenie Nowotomyskiej Rady Sportu.

NRS to nowy organ konsultacyjny powołany w Gminie Nowy Tomyśl. Jego zadaniem jest m.in. opiniowanie dokumentów strategicznych i programowych dotyczących sportu.

Nowotomyska Rada Sportu na kadencję 2019 – 2023 powołana została Zarządzeniem nr 137/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 15 lipca 2019 r. Tworzy ją 10 osób reprezentujących stowarzyszenia sportowe, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miejski: Marian Bobkiewicz, Mariusz Jaroński, Jarosław Kasperczak, Marzena Kortus, Wioleta Kucz, Marcin Lampe, Artur Łoziński, Krzysztof Łuka, Krzysztof Miarka i Krzysztof Szeffner. 

Podczas pierwszego spotkania Zastępca Burmistrza Nowego Tomyśla Grażyna Pogonowska wręczyła członkom NRS nominacje. Rada spośród swojego grona wybrała przewodniczącego, którym został Krzysztof Szeffner. Funkcję zastępcy przewodniczącego powierzono Arturowi Łozińskiemu, a sekretarza – Jarosławowi Kasperczakowi.  

Rada na pierwszym posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu przez Gminę Nowy Tomyśl, a także omawiała plan działań na najbliższy okres.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON