×

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu przypomina, że zgodnie z Uchwałą Nr XXII/200/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 23 czerwca 2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 4224 ze zm.) właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Nowy Tomyśl zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania:

1) za pierwszy kwartał do 15 marca, za okres 1 stycznia – 31 marca: styczeń, luty z dołu i marzec z góry,

2) za drugi kwartał do 15 maja, za okres 1 kwietnia – 30 czerwca: kwiecień z dołu, maj i czerwiec z góry,

3) za trzeci kwartał do 15 września, za okres 1 lipca – 30 września: lipiec, sierpień z dołu i wrzesień z góry,

4) za czwarty kwartał do 15 listopada, za okres 1 października – 31 grudnia: październik z dołu, listopad i grudzień z góry.

Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego, przelewem na rachunek bankowy Gminy Nowy Tomyślu, przelewem na przypisane przez Gminę Nowy Tomyśl indywidualne konto bankowe (informacje o numerach kont wysyłane były do podatników w 2018 r. z datą obowiązywania od 1 stycznia 2019 r.) albo u inkasenta.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON