×

Usuwanie azbestu z terenu gminy Nowy Tomyśl

Usuwanie azbestu z terenu gminy Nowy Tomyśl

– 2020 –

Przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie azbestu z terenu gminy Nowy Tomyśl” dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

 

 

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Priorytet:  4 ,,Środowisko”
Działanie: 4.2 ,,Gospodarka odpadami”  
Poddziałanie: 4.2.2 ,,Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest”  

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji projektu: od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wartość projektu: 134.433,39 zł

Kwota dofinansowania: 105.341,60 zł

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest dofinansowanie kosztów demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z budynków znajdujących się na terenie Gminy Nowy Tomyśl oraz działania informacyjno-edukacyjne w zakresie zwiększenia świadomości mieszkańców na temat szkodliwości wyrobów zawierających azbest i prawidłowego postępowania z odpadami.

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie na obszarze gminy Nowy Tomyśl poprzez usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. 

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:
1. Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest:
– 2021r.: 178,61Mg;
2. Liczba kampania informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami:
– 2021r.: 1 szt.

Szczegółowe informacje o zasadach dofinansowania kosztów demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z budynków znajdujących się na terenie Gminy Nowy Tomyśl  dostępne są na stronie internetowej https://nowytomysl.pl/mieszkaniec/azbest-2/ oraz pod numerem telefonu 61 44 26 642.

Zachęcamy również do zapoznania się z zamieszczoną poniżej ulotką, dotyczącą materiałów zawierających azbest, przygotowaną w ramach realizacji projektu.

Ulotka


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty