×

Usuwanie azbestu z terenu gminy Nowy Tomyśl

Usuwanie azbestu z terenu gminy Nowy Tomyśl

– 2020 –

Przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie azbestu z terenu gminy Nowy Tomyśl” dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

 

 

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Priorytet:  4 ,,Środowisko”
Działanie: 4.2 ,,Gospodarka odpadami”  
Poddziałanie: 4.2.2 ,,Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest”  

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji projektu: od 1 marca 2020 r. do 27 grudnia 2021 r.

Wartość projektu: 39.078,06 zł

Kwota dofinansowania: 33.216,34 zł

Opis projektu:

Przedmiotem projektu było dofinansowanie kosztów demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z budynków znajdujących się na terenie Gminy Nowy Tomyśl oraz działania informacyjno-edukacyjne w zakresie zwiększenia świadomości mieszkańców na temat szkodliwości wyrobów zawierających azbest i prawidłowego postępowania z odpadami.

Celem głównym projektu było zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie na obszarze gminy Nowy Tomyśl poprzez usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. 

Efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:
1. Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest:
– 68,3949 Mg;
2. Liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami:
– 2021 r.: 1 szt.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej ulotką, dotyczącą materiałów zawierających azbest, przygotowaną w ramach realizacji projektu.

Ulotka


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON