×

Kwalifikacja wojskowa w Gminie Nowy Tomyśl

Kwalifikacja wojskowa w Gminie Nowy Tomyśl

Ukazało się obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o terminie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku. Kwalifikacja dotyczy mężczyzn rocznika 2001 oraz kobiet (posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji) i mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000 (nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej).

W powiecie nowotomyskim kwalifikacja rozpocznie się dnia 16 marca i potrwa do 7 kwietnia 2020 roku. Termin dla Gminy Nowy Tomyśl przypada od 16 do 20 marca br., natomiast wszystkie kobiety przystępują do kwalifikacji 6 kwietnia br.

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej będą pomieszczenia w budynku na os. Północ 37a w Nowym Tomyślu w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu – tel. 666 389 429.

Zadaniem Komisji będzie określenie sprawności fizycznej i psychicznej danej osoby, oraz ustalenie odpowiedniej kategorii zdrowia. Po uprawomocnieniu się orzeczenia osoba, która stawiła się przed PKL przeniesiona zostaje do rezerwy.

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu (obwieszczenie Wojewody, wezwania imienne) lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności – art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku (Dz.U. z 2019, poz. 1541).

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu przypomina o konieczności przedstawienia na kwalifikacji wojskowej poniższych dokumentów:

  • dowód osobisty
  • aktualną fotografię 3×4 cm bez nakrycia głowy
  • dokumentację lekarską dotyczącą stanu zdrowia (gdy ktoś choruje)
  • prawo jazdy
  • świadectwo ukończonej szkoły (gimnazjum)
  • zawiadomienie o kontynuowaniu nauki (zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej)
  • osoba zgłaszająca się powinna znać nazwisko panieńskie matki

Wymienione wyżej dokumenty i informacje niezbędne są do prawidłowego i właściwego wypełniania wojskowych dokumentów ewidencyjnych.

Przygotowała:
Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich
Elżbieta Dziubała

 


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON