×

Nowotomyski żłobek pomaga rodzicom w powrocie do pracy

Nowotomyski żłobek pomaga rodzicom w powrocie do pracy

– 2020 –

Przedsięwzięcie pn.: „Nowotomyski żłobek pomaga rodzicom w powrocie do pracy” dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020.

 

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Priorytet:  6 ,,Rynek pracy”
Działanie: 6.4 ,,Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi”  
Poddziałanie: 6.4.1 ,,Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi”  

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Okres realizacji projektu: od 20 czerwca 2020 r. do 30 września 2022 r.

Wartość projektu: 1.620.311,16 zł

Kwota dofinansowania: 1.492.631,16 zł

Opis projektu:

Gmina Nowy Tomyśl otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Nowotomyski żłobek pomaga rodzicom w powrocie do pracy”. Głównym celem projektu jest utworzenie 40 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Nowy Tomyśl oraz finansowanie przez 24 miesiące ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do 3 lat, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy.

W ramach projektu planuje się:

– utworzenie 40 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Złoty Promyk w Nowym Tomyślu,

– wyposażenie pomieszczeń Żłobka Złoty Promyk (m.in. zakup mebli, krzesełek, stolików, dywanów, pomocy dydaktycznych, zabawek),

– finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 24 miesięcy bieżącego funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3,

– przeszkolenie kadry zatrudnionej jako opiekun/starszy opiekun.

Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku realizacji projektu:

– liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 40,

– liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 40,

– liczba osób pracujących, którym zapewniono opiekę nad dzieckiem do lat 3 – 30,

– liczba doposażonych sal w ramach nowoutworzonych miejsc – 2,

– liczba miesięcy bieżącego funkcjonowania nowopowstałych miejsc – 24,

– liczba dzieci objętych opieką – 40,

– liczba zrealizowanych kursów/szkoleń uzupełniających dla opiekunów w żłobku/klubie dziecięcym/dziennych opiekunów – 6.

Planowane rezultaty realizacji projektu:

– liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu – 30,

– liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – 10.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON