×

Wydłużono termin zgłaszania kandydatów do GRDPP

Wydłużono termin zgłaszania kandydatów do GRDPP

Burmistrz Nowego Tomyśla informuje o wydłużeniu terminu naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu, w kadencji 2019 – 2022.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w terminie do 19 czerwca 2019 r.

Prawo zgłaszania kandydatów mają organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie gminy Nowy Tomyśl.

Formularz zgłoszeniowy oraz zasady zgłaszania kandydatów dostępne są na stronie internetowej www.nowytomyśl.pl (link poniżej) oraz w pokoju nr 39a Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do aktywnego udziału w procedurze zgłaszania i wyboru swoich reprezentantów do GRDPP.

Ogłoszenie o wydłużeniu terminu zgłaszania kandydatów do GRDPP

Zarządzenie o naborze kandydatów do GRDPP

Ogłoszenie naboru do GRDPP

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON