×

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Nowy Tomyśl przy jeziorku w Sękowie

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Nowy Tomyśl przy jeziorku w Sękowie

– 2020 –

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Przedsięwzięcie pn.: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Nowy Tomyśl przy jeziorku w Sękowiewspółfinansowane ze środków  Unii Europejskiej w ramach działania 19 ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Źródło: Unia Europejska w ramach działania 19 ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 20.07.2020 r. – 31.10.2020 r.

Wartość projektu: 70.269,90 zł  

Kwota dofinansowania: 44.712,00 zł

Opis projektu:

Gmina Nowy Tomyśl uzyskała dofinansowanie na zadanie pt. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Nowy Tomyśl przy jeziorku w Sękowie.

Główny cel operacji – zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy Nowy Tomyśl poprzez zagospodarowanie terenu przy jeziorku w Sękowie.

Zakres projektu obejmował dostawę i montaż elementów małej architektury: 3 stanowisk do grillowania, 9 szt. ławek, 6 szt. koszy na śmieci oraz 8 szt. stojaków dla rowerów.

 

 


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON