×

Rezultaty i sposób ich pomiaru – narzędzia wypracowane przez Centrum PISOP – zachęcamy do korzystania!

Rezultaty i sposób ich pomiaru – narzędzia wypracowane przez Centrum PISOP – zachęcamy do korzystania!

Z danych zawartych w Raporcie z diagnozy przeprowadzonej pod kątem wprowadzenia nowego rozwiązania w ramach projektu Bank Rozwiązań (BaR), wynika, że „Określanie rezultatów oraz sposobów ich monitorowania jest wciąż najbardziej problematyczną częścią ofert (…), a dotychczasowe zasady przygotowania i rozliczania ofert nie wykształciły w beneficjentach umiejętności poprawnego konstruowania rezultatów wraz z ich sposobem pomiaru. Kwestia ta budzi więc wiele wątpliwości i obaw o przygotowanie i rozliczanie ofert w oparciu o nowe zasady”.

Aby ułatwić Państwu przygotowanie i rozliczanie kolejnych ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z obowiązującym od 2019r. Rozporządzeniem, tj. w oparciu o rezultaty, zachęcamy do skorzystania z następujących Rozwiązań, opracowanych przez Centrum PISOP, takich jak:

  • Katalog przykładowych rezultatów i produktów w ramach otwartych konkursów ofert
  • Opracowanie wyjaśniające zasady definiowania efektów (rezultatów/produktów) oraz ich pomiaru w projektach w obszarze pożytku publicznego.
  • Katalog przykładowych narzędzi (w tym wzorów) do monitorowania rezultatów i produktów,

Wszystkie narzędzia dostępne są tutaj:

https://pisop.org.pl/bank-rozwiazan/bank-wiedzy-rezultaty-i-rozliczanie

https://pisop.org.pl/bank-rozwiazan/monitoring-rezultatow-25214


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON