×

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej na 2021 rok

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej na 2021 rok

Burmistrz Nowego Tomyśla zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych, w otwartych konkursach ofert ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.

Kandydatów można zgłaszać do 7 stycznia 2021 r.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej wraz z zasadami udziału w komisji oraz formularz zgłoszeniowy – w załączeniu.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Formularz (doc)

Formularz (pdf)


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON