×

Strategia Rozwoju Gminy Nowy Tomyśl na lata 2021-2030

Strategia Rozwoju Gminy Nowy Tomyśl na lata 2021-2030

W roku 2020 Gmina Nowy Tomyśl przystąpiła do prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju na lata 2021-2030. W sierpniu ze względu na obostrzenia związane z pandemią przeprowadzono online badania ankietowe wśród mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl w celu poznania ich opinii na temat rozwoju Gminy. Ze względu na procedurę wymuszoną zmianą w przepisach, czyli zmianą ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, a co za tym idzie koniecznością dopasowania strategii gminy do strategii gmin ościennych oraz doprowadzenia do zgodności z wytycznymi zapisanymi w strategii Województwa, Rada Miejska w Nowym Tomyślu Uchwałą Nr XXVIII/350/2020 w dniu 25 listopada 2020 roku określiła szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowy Tomyśl na lata 2021-2030.

W listopadzie odbyły się także warsztaty strategiczne z Zespołem ds. Strategii. Uczestnicy na spotkaniu online, przy pomocy moderatorów z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju pracowali nad misją i wizją gminy, a także celami i kierunkami działań. Cele określano
w ramach następujących obszarów:

– społeczeństwo, zdrowie, edukacja, kultura,

– gospodarka, turystyka, przestrzeń,

– infrastruktura, środowisko.

Kolejnym krokiem będzie teraz opracowanie w całości projektu Strategii, a następnie konsultacje społeczne, w których będzie można wyrazić swoją opinię na temat zapisów w dokumencie.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON