×

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 r.

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowy Tomyśl w 2021 roku. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 8 marca 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu).

Szczegółowe warunki udziału w konkursie ofert określa załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 431/2021 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowy Tomyśl w 2021 roku

Ustalony został okres realizacji zadania od 30 marca do 31 grudnia 2021 r.

Zarządzenie wraz z załącznikami – do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednocześnie informujemy, że ogłoszony konkurs jest jedynym konkursem w zakresie rozwoju sportu ogłaszanym w 2021 roku w Gminie Nowy Tomyśl (nie będzie ogłaszanego konkursu na zadania sportowe na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Zatem wszystkie kluby sportowe zainteresowane ubieganiem się o dotacje proszone są o rozważenie swojego udziału w konkursie.

Ogłoszenie konkursu ofert na sport na 2021 rok


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON