×

Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 r.

Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 r.

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowy Tomyśl w 2021 roku. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu).

Szczegółowe warunki udziału w konkursie ofert określa załącznik do Zarządzenia Nr 458/2021 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowy Tomyśl w 2021 roku

Ustalony został okres realizacji zadania od 22 maja do 31 grudnia 2021 r.

Dokumentacja konkursowa – do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej.

Należy stosować wzory dokumentów (oferta, sprawozdanie) stanowiące załączniki do Zarządzenia Nr 431/2021 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowy Tomyśl w 2021 roku.  

 


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON