×

Informacja o przyznaniu dotacji celowych klubom sportowym w drugim konkursie w 2021 r.

Informacja o przyznaniu dotacji celowych klubom sportowym w drugim konkursie w 2021 r.

W załączeniu przedstawiamy Zarządzenie Nr 472/2021 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie przyznania dotacji celowych klubom sportowym w drugim konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku.

Informacja o wysokości dotacji przyznanych klubom sportowym stanowi załącznik do zarządzenia.

W przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowano, warunkiem podpisania umowy i przekazania dotacji będzie dokonanie aktualizacji oferty lub poszczególnych jej pozycji (wzory dokumentów do aktualizacji w załączeniu). Oferent decydujący się na zawarcie umowy zobowiązany jest przedstawić w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert, zaktualizowanych dokumentów.

Przy otrzymaniu dotacji mniejszej niż wnioskowano, wnioskodawca może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie.

Przy aktualizacji oferty należy zachować zasady i limity wynikające z ogłoszenia konkursu ofert, w tym: wycenę pracy realizatora zajęć sportowych, np. trenera, w maksymalnej wysokości 50 zł brutto za jedną godzinę zajęć (45 minut); koszty administracyjne zadania, tzw. obsługi zadania (obsługa księgowa, opłaty bankowe, pocztowe, itp.) nie mogą stanowić więcej niż 10% całkowitych kosztów finansowych realizacji zadania.

Zarządzenie Nr 472/2021 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie przyznania dotacji celowych klubom sportowym w drugim konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku.

 

 


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON