×

Budowa ulicy Spacerowej w Nowym Tomyślu

Budowa ulicy Spacerowej w Nowym Tomyślu

– 2020 – 2021 –

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa ulicy Spacerowej w Nowym Tomyślu” dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Funduszu Dróg Samorządowych – edycja 2020.

Źródło: Państwowy Fundusz Celowy

Okres realizacji zadania:  10 grudnia 2020 r. – 30 czerwca 2021 r.

Całkowita wartość inwestycji: 1.490.785,64 zł

Kwota dofinansowania: 454.741,19 zł

Cel projektu: polepszenie warunków bytowych mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Planowane efekty: wybudowanie drogi gminnej o długości ok. 303 m z nawierzchnią bitumiczną.

Opis projektu:

Początek odcinka ulicy Spacerowej rozpoczyna się w miejscu skrzyżowania z ulicą Kolejową – skrzyżowanie typu „T”, natomiast koniec odcinka znajduje się w miejscu skrzyżowania z ulicą Wypoczynkową – skrzyżowanie typu „T”. Na przedmiotowym odcinku ulica posiadała przekrój jednojezdniowy, dwukierunkowy, szerokość jezdni była zmienna od ok. 5,50 m do 6,00 m. Nawierzchnia ulicy, zjazdy oraz miejsca postojowe wykonane były z żużlu. Wyjątkiem było skrzyżowanie z ul. Kolejową, gdzie zjazd w ul. Spacerową posiadał nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. Przyległy obszar do ulicy Spacerowej stanowi teren zabudowany, gdzie znajdują się także punkty usługowo – handlowe. Przed przystąpieniem do zadania nawierzchnia drogi była nierówna, jezdnia zdeformowana, a po intensywnych opadach atmosferycznych tworzyły się zastoiska wody.

Zakres zadania obejmował w szczególności następujące prace:

– budowa nowej nawierzchni jezdni;

– budowa ciągu pieszego w postaci chodników na części projektowanej drogi;

– budowa ciągu pieszo-rowerowego na części projektowanej drogi;

– budowa zjazdów indywidualnych i publicznych;

– budowa miejsc postojowych w postaci zatok postojowych;

– budowa podziemnego systemu odwodnienia;

– kanalizacji deszczowej;

– budowa odcinka kanalizacji sanitarnej;

– przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie całej inwestycji;

– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu;

– wycinka drzew i krzewów oraz wykonanie zieleni przydrożnej w formie trawników w pasie drogowym.

Dzięki wykonanym pracom nie tylko zwiększył się komfort jazdy, ale również bezpieczeństwo użytkowników drogi. Realizacja inwestycji przyczyniła się również do poprawy dostępności komunikacyjnej istniejących obiektów oraz poprawiła się estetyka miasta. Poprawił się także stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym również niechronionych użytkowników drogi.

Ulica Spacerowa przed realizacją inwestycji


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON