×

AKTY NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

AKTY NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

W dniu 30 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu, odbyło się spotkanie
z zaproszonymi nauczycielami przedszkoli i szkół podstawowych  terenu Gminy Nowy Tomyśl.

Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner wręczył akty nadania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego dziewięciu nauczycielom, którzy w lipcu br. zdali  egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Burmistrza Nowego Tomyśla i otrzymali kolejny stopień awansu zawodowego.

Nauczycielki, które w wyniku postępowania egzaminacyjnego otrzymały akt nadania

stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego:

 

 1. Lucyna Przybyła, nauczycielka matematyki i fizyki zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu,
 2. Elwira Zimna, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu,
 3. Anna Lubryka, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, zatrudniona
  w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Nowym Tomyślu,
 4. Paweł Werner, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zatrudniony
  w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Nowym Tomyślu
 5. Magdalena Plura, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu,
 6. Karolina Rechenberg, nauczycielka języka angielskiego, zatrudniona w Szkole Podstawowej im. Leonarda Śliwińskiego w Sątopach,
 7. Jadwiga Wolska, nauczycielka wychowania przedszkolnego, zatrudniona
  w Przedszkolu Nr 2 „ Plastusiowe Osiedle ” w Nowym Tomyślu,
 8. Weronika Adamska, nauczycielka współorganizująca wychowanie przedszkolne w oddziale integracyjnym, zatrudniona w Przedszkolu Nr 3 ”Bajkowe Zacisze” w Nowym Tomyślu,
 9. Elżbieta Podlaszewska – Cybal, nauczycielka współorganizująca wychowanie przedszkolne w oddziale integracyjnym, zatrudniona w Przedszkolu Nr 3 ”Bajkowe Zacisze” w Nowym Tomyślu.

 

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela  przy nadawaniu stopnia
nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie, potwierdzając je podpisem
.

Nauczyciele w obecności Zastępcy Burmistrza Nowego Tomyśla złożyli ślubowanie, według następującej roty:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

           
Serdecznie gratulujemy nauczycielom uzyskania stopnia awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego. Życzymy satysfakcji z pracy w zaszczytnym zawodzie nauczyciela oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON