×

Budowa drogi gminnej w m. Przyłęk

Budowa drogi gminnej w m. Przyłęk

– 2021 –

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa drogi gminnej w m. Przyłęk wraz z odcinkiem drogi przyległej w kierunku ul. Komunalnej w Nowym Tomyślu” dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Źródło: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Okres realizacji zadania:  25 czerwca 2021 r. –  2022 r.

Całkowita wartość inwestycji: 8.300.724,12 zł

Kwota dofinansowania: 4.040.421,96 zł

Cel projektu: polepszenie warunków bytowych mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Opis projektu:

Obecnie nawierzchnia drogi jest nierówna, jezdnia jest zdeformowana. Na odcinku pokrytym nawierzchnią gruntową po intensywnych opadach atmosferycznych tworzą się zastoiska wody, górna warstwa zmienia się w błoto co stwarza bardzo duże utrudnienia dla uczestników ruchu.

Zakres zadania obejmuje wykonanie m.in. następujących prac:

– rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni i zjazdów;

– budowa nowej nawierzchni jezdni;

– budowa zjazdów;

– budowa nawierzchni ścieżki rowerowej;

– ułożenie krawężników i obrzeży;

– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu;

Dzięki wykonanym pracom nie tylko zwiększy się komfort jazdy, ale również bezpieczeństwo użytkowników drogi. Realizacja inwestycji przyczyni się również do poprawy dostępności komunikacyjnej istniejących obiektów.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty