×

Porozumienie o współpracy w zakresie popularyzacji Spisu Powszechnego

Porozumienie o współpracy w zakresie popularyzacji Spisu Powszechnego

15 września 2021r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Pan dr Dominik Rozkrut podpisał Porozumienie o współpracy z Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Panią prof. dr hab. Gertrudą Uścińską. Porozumienie dotyczy współpracy między urzędami w zakresie popularyzacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 i zobowiązuje obie strony do wspólnego działania w zakresie szerszego dotarcia z kampanią informacyjną i promocyjną do pracowników, klientów i interesariuszy ZUS. Porozumienie pozwoli na podejmowanie wspólnych działań m. in. w zakresie utworzenia w jednostkach terenowych ZUS punktów spisowych obsługiwanych przez urzędy statystyczne. W skali kraju dotrzemy do 43 oddziałów ZUS, co oznacza, że mobilne punkty spisowe pojawią się aż na ponad 300 salach obsługi klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa do 30.09.2021r. jest w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego. Obowiązkiem spisowym są objęte: – osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania; – mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami. Każda instytucja angażując się w popularyzację spisu ludności pokazuje, że jest odpowiedzialna społecznie i daje prawidłowy przykład społeczeństwu.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON