×

Dofinansowanie na budowę świetlicy

Dofinansowanie na budowę świetlicy

Gmina Nowy Tomyśl otrzymała dofinansowanie w kwocie 380 059,00 zł z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację w ramach poddziałania 19.2 Leader.
Kwota ta zostanie przeznaczona na budowę świetlicy w Chojnikach.
W projekcie budżetu na 2022 r. zaplanowano 725 tys. zł na ten cel. Planowane jest
wybudowanie budynku świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej prawie 114 m2
w konstrukcji stalowej szkieletowej, ze ścianami i stropodachem z płyt warstwowych.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON