×

Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury w 2022 r.

Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury w 2022 r.

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego, na 2022 rok.

Zakres zadań konkursowych:

  • organizowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych wzbogacających ofertę Gminy;
  • wydawanie publikacji dokumentujących historię Gminy.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 22 kwietnia 2022 r.

(decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu).

Szczegółowe warunki udziału w otwartym konkursie ofert określa załącznik do Zarządzenia Nr 656/2022 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego, na 2022 rok.

Ogłoszenie drugiego konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury

Pozostałe dokumenty do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON