×

Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Chojniki

Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Chojniki

– 2022 –

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Chojniki gmina Nowy Tomyśl” współfinansowane ze środków  Unii Europejskiej w ramach działania 19 ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Źródło: Unia Europejska w ramach działania 19 ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 2022

Wartość projektu: 597 296,00 zł  

Kwota dofinansowania: 380 059,00 zł

 

Opis projektu:

Gmina Nowy Tomyśl uzyskała dofinansowanie na zadanie pt. Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Chojniki gmina Nowy Tomyśl”. Główny cel operacji – wzrost jakości życia oraz poziomu aktywizacji społecznej
i gospodarczej mieszkańców wsi Chojniki poprzez budowę świetlicy wiejskiej.

W ramach operacji planuje się budowę świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej prawie 114 m² w konstrukcji stalowej szkieletowej, ze ścianami i stropodachem z płyt warstwowych. Na terenie wsi Chojniki nie ma miejsca przystosowanego do potrzeb lokalnej społeczności, w którym mieszkańcy mieliby możliwość integrowania się i organizacji różnych spotkań zarówno w okresie letnim jak i zimowym. Budowa świetlicy umożliwi realizację wielu zamierzeń, w tym spotkań dla dzieci, młodzieży i osób starszych, które niewątpliwie na długo pozostaną w pamięci społeczności lokalnej i przyczynią się do integracji oraz rozwoju kulturalnego mieszkańców wsi Chojniki. Operacja przyczyni się do realizacji celów określonych w LSR, wpłynie na poprawę jakości życia oraz zwiększy aktywizację mieszkańców Chojnik.

 

 


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty