×

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W GMINIE NOWY TOMYŚL

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W GMINIE NOWY TOMYŚL

Opublikowano obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o terminie przeprowadzenia kwalifikacji  wojskowej w 2022 roku. Kwalifikacja dotyczy mężczyzn rocznika 2003 oraz kobiet (posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej  lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji) i mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002 (nie posiadających określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej).

W powiecie nowotomyskim kwalifikacja rozpocznie się dnia 11 maja i potrwa do 31 maja 2022 roku.

Termin dla Gminy Nowy Tomyśl przypada od 24 do 27 maja br, natomiast wszystkie kobiety stają 30 maja br. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej będą pomieszczenia w budynku na os. Północ 37a w Nowym Tomyślu w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu – tel.: 666 389 429.

Zadaniem Komisji będzie określenie sprawności fizycznej i psychicznej danej osoby, oraz ustalenie odpowiedniej kategorii zdrowia. Po uprawomocnieniu się orzeczenia osoba, która stawiła się przed PKL przeniesiona zostaje do rezerwy.

     Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu (obwieszczenie Wojewody, wezwania imienne) lub niepoddanie się badaniom lekarskim lub nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie w celu przymuszenia lub zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (art. 58 ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie ojczyzny).

         Urząd Miejski w Nowym Tomyślu przypomina o konieczności przedstawienia na „kwalifikacji wojskowej” poniższych dokumentów:

  • dowód osobisty,
  • aktualną fotografię 3×4 cm bez nakrycia głowy,
  • dokumentację lekarską dotyczącą stanu zdrowia (w przypadku choroby),
  • prawo jazdy,
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki,
  • osoba zgłaszająca się, powinna znać nazwisko panieńskie matki.

                 Wymienione wyżej dokumenty i informacje niezbędne są do prawidłowego i właściwego wypełniania wojskowych dokumentów ewidencyjnych.

Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich                                                                


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON