×

Nabór wniosków w ramach programu ,,TELEOPIEKA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NOWY TOMYŚL W ROKU 2022”.

Nabór wniosków w ramach programu ,,TELEOPIEKA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NOWY TOMYŚL W ROKU 2022”.

W związku z przyjęciem przez Radę Miejską  programu osłonowego ,,TELEOPIEKA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NOWY TOMYŚL W ROKU 2022”. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu ogłasza nabór uczestników do w/w Programu.

Jego celem jest:

  1. zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.
  2. poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Do udziału w programie będą kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Nabór prowadzony jest do dnia 11 kwietnia br. Zgłoszenie wymaga wypełnienia dokumentów, które można pobrać ze strony www.opsnt.pl  i przekazania ich do Ośrodka Pomocy Społecznej / Dom Dziennego Pobytu przy ul. Marszałka Piłsudskiego 8A, od poniedziałku do  piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON