×

Turnusy rehabilitacyjne dla rolników

Turnusy rehabilitacyjne dla rolników

Szanowni Państwo!

            Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że istnieje możliwość skorzystania przez rolników i domowników (podlegających u.s.r.) oraz osób pobierających okresowe świadczenia rentowe (bez orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji) z leczenia rehabilitacyjnego organizowanego w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Rehabilitacja obejmuje schorzenia narządu ruchu oraz schorzenia kardiologiczne.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni, a koszt pobytu pacjenta pokrywa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

            Aby ubiegać się o rehabilitację w ośrodkach Kasy należy złożyć Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą (druk do pobrania na stronie www.krus.gov.pl) wypełniony przez lekarza leczącego oraz wyniki badań krwi, moczu, EKG, opis RTG klatki piersiowej (z ostatnich 2 lat).

            Na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej lekarz inspektor KRUS wydaje opinię o kwalifikacji do konkretnego ośrodka rehabilitacyjnego Kasy. Termin odbycia rehabilitacji ustalany jest indywidualnie.

            Osobie skierowanej na turnus rehabilitacyjny przysługuje zwrot kosztów przejazdu do Centrum  Rehabilitacji (w jedną stronę) na podstawie pisemnego wniosku złożonego w CRR.

            Ponadto Oddział informuje, że osoba skierowana na rehabilitację leczniczą w Centrum Rehabilitacji zobowiązana jest do wniesienia opłaty miejscowej (klimatycznej). Opłata jest obowiązkowa i uiszczana na rzecz lokalnego samorządu za pośrednictwem Centrum Rehabilitacji. Wysokość opłaty klimatycznej uzależniona jest od miejscowości.

            Odpowiedzi na pytania związane z rehabilitacją uzyskają Państwo w Samodzielnym Referacie Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS w Poznaniu pod numerem telefonu (61) 8525013.

 


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON