×

Zielone serce Przyłęku

Zielone serce Przyłęku

-2022-

Przedsięwzięcie pn.: „Zielone serce Przyłęku” współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.

Źródło: Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Okres realizacji projektu: 30 marca 2022 r. – 29 listopada 2022 r.

Wartość projektu: 43.686,88 zł

Kwota dofinansowania: 34.949,50 zł

Opis projektu:     

Złożony przez Gminę Nowy Tomyśl wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Zielone serce Przyłęku” w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” został rozpatrzony pozytywnie.

Celem Programu pn. „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski” jest zachowanie i zwiększenie terenów zielonych, poprawa jakości wód, wykorzystanie na większą skalę odnawialnych źródeł energii, eliminacja zanieczyszczenia środowiska.

Dnia 18 lipca 2022 r. burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner podpisał umowę o udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem  na współfinansowanie ww. zadania.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące działania: wykonanie nasadzeń, wykonanie linii kroplującej oraz montaż zbiornika na deszczówkę, montaż elementów małej architektury, wykonanie ścieżek oraz zakup torfu i ziemi. Równolegle, jako integralna część inwestycji, podjęte będą aktywności edukacyjno-informacyjne, które pozwolą poszerzyć odbiorcom wiedzę na temat gatunków owadów oraz ich roli w przyrodzie, stosowania bioróżnorodności oraz ochrony wód i zwierząt.

Wszystkie zaplanowane działania zgodne są z celami Programu, wpłynęły na zwiększenie terenów zielonych, poprawią jakość powietrza, przywrócą oraz wprowadzą bioróżnorodność, wprowadzą retencję wodną. Dodatkową korzyścią było podniesienie świadomości społecznej w zakresie stosowania bioróżnorodności, ochrony wód i zwierząt.

Uzyskane efekty ekologiczne przedsięwzięcia:

  • przywrócenie, wprowadzenie bioróżnorodności,
  • równowaga pomiędzy działalnością człowieka, a przyrodą,
  • wprowadzenie retencji wodnej,
  • wykorzystanie materiałów pozwalających na przepuszczalność wód,
  • utworzenie obszaru przyjaznego owadom i ptakom,
  • zwiększenie liczby roślin miododajnych i obficie kwitnących, tworzących bazy pokarmowe
    i siedliska dla ptaków i owadów,
  • założenie łąki kwietnej,
  • edukacja w zakresie konieczności stosowania bioróżnorodności, ochrony wód i zwierząt.Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski

Po realizacji zadania:

Przed realizacją zadania:

 


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON