×

KOMUNIKAT w sprawie sprzedaży węgla na terenie Gminy Nowy Tomyśl po cenach preferencyjnych

KOMUNIKAT w sprawie sprzedaży węgla na terenie Gminy Nowy Tomyśl po cenach preferencyjnych

Nowy Tomyśl, dnia 3 lutego 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy,

w czwartek, 2 lutego br. Urząd Miejski w Nowym Tomyślu otrzymał od spółki Węglokoks S.A. z siedzibą w Katowicach informację o zawarciu umowy z podmiotami, które będą realizowały sprzedaż paliwa stałego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Nowy Tomyśl.

Podmioty prowadzące sprzedaż paliwa stałego w ramach umowy ze spółką Węglokoks S.A.:

  • Skład Opału PHU WSMP Waldemar Szczechowiak Michał Pajchrowski S.C., Róża 24, punkt sprzedaży: ul. Kolejowa 187A, 64-300 Nowy Tomyśl
  • Firma Bartkowiak Łukasz Bartkowiak, ul. Kolejowa 20, 64-300 Nowy Tomyśl

 

 

Nowy Tomyśl, dnia 8 grudnia 2022 r.

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że dotarła już pierwsza partia węgla.

Zakupu można dokonać w punkcie sprzedażowym przy ul. Kolejowej 187A, 64-300 Nowy Tomyśl.

Numer telefonu 884 025 050.

 

Nowy Tomyśl, dnia 2 grudnia 2022 r.

Szanowni Mieszkańcy

Mimo, iż nasza Gmina nie przystąpiła do zakupu węgla po cenach preferencyjnych
w trosce o dobro Mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl jesteśmy w stałym kontakcie ze składami węgla, które wyraziły chęć przystąpienia do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Z informacji uzyskanych od przedstawiciela składów wiemy, iż aktualnie oczekują oni na podpisanie umowy przydzieloną im firmą Węglokoks.

Jak tylko otrzymamy informację o podpisaniu umowy poinformujemy o tym Państwa na naszej stronie internetowej.

Przypominamy, że składami które wyraziły chęć przystąpienia do zakupu paliwa stałego są:

 

  1. P.H.U. WSMP S.C. Róża 24, 64-300 Nowy Tomyśl

Punkt sprzedażowy: ul. Kolejowa 187A, 64-300 Nowy Tomyśl

Numer telefonu 884 025 050

oraz

  1. Firma Bartkowiak Łukasz Bartkowiak ul. Kolejowa 20, 64-300 Nowy Tomyśl.

Numer telefonu 505 003 202

 

Nowy Tomyśl, dnia 26 października 2022 roku

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z procedowaniem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Burmistrz Nowego Tomyśla informuje, że obecnie brak na terenie naszej gminy spółek gminnych, które zajmują się statutowo sprzedażą węgla.

Docelowo taką spółką powinno zostać Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu sp. z o.o. Wymaga to jednak zmian w akcie notarialnym spółki oraz wyposażenia w odpowiedni sprzęt (np. waga, kasa itp.), zatrudnienie pracowników, przystosowanie terenu i zorganizowanie dowozu węgla.

W związku z powyższym, Burmistrz Nowego Tomyśla podjął rozmowy z przedstawicielami  profesjonalnych składów węgla znajdujących się na terenie Gminy Nowy Tomyśl. W wyniku wstępnych ustaleń stwierdzono, iż obecnie optymalnym i najszybszym rozwiązaniem będzie dystrybucja węgla poprzez te firmy.

 

Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Nowy Tomyśl zgodny z ustawą o zakupie preferencyjnym, paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( Dz.U. z 2022 poz. 2236).

Instrukcja dla mieszkańca, krok po kroku:

  1. Należy wydrukować i wypisać wniosek oraz załączone do wniosku oświadczenie. Gotowe druki można również pobrać w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33 (pokój nr 12).
  2. Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia umożliwiającego zakup preferencyjnego paliwa stałego w gminie sąsiedniej lub od innego podmiotu należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu (pokój nr 12).
  3. Organ przyjmujący wniosek będzie zwracał uwagę na dwa podstawowe kryteria: czy wnioskujący jest mieszkańcem gminy Nowy Tomyśl oraz, czy jest uprawniony do otrzymania dodatku węglowego. Weryfikacja wniosku będzie trwała do 14 dni licząc od dnia złożenia wniosku.
  4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskujący otrzyma zaświadczenie uprawniające go do zakupu węgla.
  5. Gmina Nowy Tomyśl, nie będzie samodzielnie sprzedawać węgla stąd też na podstawie art. 4 ust.1 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, możliwe jest dokonanie zakupu zwracając się  do innego pośredniczącego podmiotu węglowego znajdującego się na terenie gminy Nowy Tomyśl, który  zgłosi chęć przystąpienia do programu i zawrze umowę z podmiotem wprowadzającym węgiel do obrotu.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych składy:

1. P.H.U. WSMP S.C. Róża 24, 64-300 Nowy Tomyśl

Punkt sprzedażowy: ul. Kolejowa 187A, 64-300 Nowy Tomyśl

2. Firma Bartkowiak Łukasz Bartkowiak ul. Kolejowa 20, 64-300 Nowy Tomyśl.

zgłosiły chęć przystąpienia do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Nowy Tomyśl.

                                                                            

Wniosek o wydanie zaświadczenia umożliwiającego zakup preferencyjnego paliwa stałego w gminie sąsiedniej lub od innego podmiotu

oświadczenie – główne źródło ogrzewania-załącznik nr 2


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON