×

Badanie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na potrzeby rozkładu jazdy 2023/2024

Badanie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na potrzeby rozkładu jazdy 2023/2024

Szanowni Państwo, 

w związku z rozpoczęciem przez Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego badań, mających na celu wykazanie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, które należałoby uwzględnić w rozkładzie jazdy pociągów 2023/2024, który obowiązywać będzie od 10 grudnia 2023 roku, poniżej publikujemy formularz, na którym można zgłaszać wnioski. 

Formularz

Jako punkt odniesienia należy przyjąć rozkład jazdy 2022/2023.

Wszyscy zainteresowani mogą przesłać wnioski  w okresie od 4 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r. na załączonym formularzu, na adres e-mail: dt.sekretariat@umww.pl. W tytule e-maila prosi się o  wpisanie: Badanie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na potrzeby rozkładu jazdy 2023/2024.

Na kształt rozkładu jazdy pociągów wpływa szereg czynników:

  • Ostateczny kształt rozkładu jazdy pociągów konstruowany jest przez zarządcę infrastruktury kolejowej w oparciu o Regulamin Sieci  oraz na podstawie wniosków złożonych przez poszczególnych Aplikantów.
  • W trakcie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy PKP PLK S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekt do rocznego rozkładu jazdy – tzw. cykle zamknięciowe.
  • Aplikant – Organizator Przewozów lub Operator świadczący usługi przewozowe na terenie województwa składa do PKP PLK S.A. wnioski do rozkładu jazdy, opracowane na podstawie projektu rozkładu jazdy z zachowaniem wymogów określonych w Regulaminie Sieci. Wnioski muszą być złożone z minimum 9 miesięcznym wyprzedzeniem w przypadku gdy dotyczą nowego rocznego rozkładu jazdy oraz z co najmniej 3 miesięcznym wyprzedzeniem w przypadku korekty już obowiązującego rozkładu jazdy. 

Każdy wniosek o korektę/zmianę rozkładu jazdy pociągu zostanie przeanalizowany pod kątem:

  • wpływu na możliwość zapewnienia dojazdów do/z miejsc pracy i nauki,
  • częstotliwości kursowania pociągów na danej trasie,
  • wpływu na rozkład jazdy innych pociągów regionalnych,
  • możliwości realizacji obiegów taboru,
  • możliwości finansowych Samorządu Województwa,
  • uzgodnień z sąsiednimi organizatorami przewozów na liniach stycznych z innymi Województwami.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo do nieudzielania indywidualnych odpowiedzi na zgłaszane propozycje.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON