×

Pisemny przetarg na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z nieruchomości będących własnością Gminy Nowy Tomyśl

Pisemny przetarg na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z nieruchomości będących własnością Gminy Nowy Tomyśl

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

nr 885/2023

z dnia 20.01.2023 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 701 KC oraz Zarządzenia nr 885/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r.

Burmistrz Nowego Tomyśla

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drewna  pozyskanego z wycinki drzew
z nieruchomości będących własnością Gminy Nowy Tomyśl

 

  1. Czas, miejsce i przedmiot przetargu:
  2. Czas przetargu: od 27.01.2023 r. do 13.02.2023 r. do godz. 09:00.
  3. Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, pokój nr 15.
  4. Przedmiot przetargu:

Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości, pochodzącego z wycinki drzew z nieruchomości będących własnością Gminy Nowy Tomyśl. Drewno złożone jest w stosach w Nowym Tomyślu, na dz. o nr ewid.: 1303 i 1329. 

Gatunek drzew:

część 1:

– sosna zwyczajna S4 (opał) dz. nr ewid. 1329 w Nowym Tomyślu – 12,48 m3   

część 2:

– sosna zwyczajna S2A (papierówka) dz. nr ewid. 1303 w Nowym Tomyślu – 36,83 m3

– sosna zwyczajna S2A (papierówka) dz. nr ewid. 1329 w Nowym Tomyślu – 10,23 m3

część 3:

– sosna zwyczajna WK (kłody) dz. nr ewid. 1329 w Nowym Tomyślu – 10,60 m3

Transport surowca drzewnego organizowany jest przez Kupującego.

Minimalna zaoferowana cena za 1m3 nie może być niższa niż:

część 1:

-135,30  zł/m3 brutto za drewno sosnowe S4 (opał),

część 2:

– 407,13 zł/m3 brutto za drewno sosnowe S2A (papierówka),

część 3:

– 419,43 zł/m3 brutto za drewno sosnowe WK (kłody).

 

  1. Warunki przetargu:
  2. Warunki przetargu wraz z pozostałymi materiałami przetargowymi dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu: nowytomysl.pl, ww.bip.nowytomysl.pl, w terminie od 27.01.2023 r. do 13.02.2023 r.
  3. Burmistrz Nowego Tomyśla zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia i warunków przetargu, a także odwołania przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

 

Więcej informacji pod linkiem: Ogłoszenia | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu (nowytomysl.pl) 


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON