×

Termomodernizacja Żłobka ,,Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu

Termomodernizacja Żłobka ,,Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu

– 2022 – 2023 –

Przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja Żłobka ,,Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu” dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020.

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Priorytet:  11 ,,INSTRUMENT REACT-EU EFRR”
Działanie: 11.3 ,,Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU)” 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji projektu: 20 grudnia 2022 – 30 września 2023

Przyznana kwota dofinansowania: 645.705,61 zł

Opis projektu:

Gmina Nowy Tomyśl otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Termomodernizacja Żłobka ,,Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu”. Przedmiotem projektu była kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynku Żłobka ,,Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu na os. Batorego 18. Zakres prac w ramach projektu obejmował m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien, wymianę drzwi, montaż instalacji fotowoltaicznej.

Wykonawcą zadania było PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „DOMBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu.

Celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej Żłobka Złoty Promyk w Nowym Tomyślu poprzez jego kompleksową, głęboką modernizację energetyczną.

 

Po termomodernizacji:

Przed termomodernizacją:

 


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON