×

Badanie budżetów gospodarstw domowych (BBGD)

Badanie budżetów gospodarstw domowych (BBGD)

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w marcu 2023 r. na terenie Gminy Nowy Tomyśl realizowane jest Badanie budżetów gospodarstw domowych (BBGD)

Informacja ogólna o badaniu:

Badanie budżetów gospodarstw domowych stanowi podstawowe źródło informacji o poziomie i strukturze wydatków oraz dochodów badanych gospodarstw domowych, spożyciu podstawowych artykułów żywnościowych, warunkach mieszkaniowych oraz subiektywnej ocenie sytuacji materialnej. Dane uzyskane z badania budżetów gospodarstw domowych umożliwiają analizy warunków życia ludności oraz ocenę wpływu różnych czynników na kształtowanie się poziomu i zróżnicowania sytuacji materialnej podstawowych grup gospodarstw domowych. Dodatkowo badanie budżetów gospodarstw domowych dostarcza niezbędnych danych, wykorzystywanych do: tworzenia wag do obliczania indeksów cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalenia wskaźnika kosztów utrzymania gospodarstw domowych, ustalenia poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalenia przez gminy stawek opłat za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny, a także obliczania wskaźników ubóstwa ekonomicznego i energetycznego, opracowania modeli symulacyjnych w zakresie obciążeń podatkowych gospodarstw domowych i świadczeń społecznych.

Metoda realizacji badania:

Badanie prowadzone jest metodą reprezentacyjną na terenie całego kraju wśród wylosowanej grupy gospodarstw domowych w formie:

 • wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego przeprowadzanego przez ankietera statystycznego;
 • samodzielnie wypełnianej przez respondentów książeczki budżetu gospodarstwa domowego w formie papierowej lub internetowej albo poprzez zbieranie paragonów otrzymywanych w czasie codziennych zakupów przy wsparciu ze strony ankietera.

Książeczka elektroniczna: https://budzety.stat.gov.pl/ (login i hasło dostępne po kontakcie z ankieterem)

Wersja demo: https://budzety.stat.gov.pl/demo/ (login: demo, hasło: demo)

Zakres zbieranych informacji:

 • wydatki i dochody gospodarstw domowych;
 • spożycie ilościowe gospodarstw domowych;
 • charakterystyka gospodarstw domowych i członków gospodarstw domowych;
 • warunki mieszkaniowe;
 • wyposażenie w przedmioty trwałego użytkowania;
 • zasobność gospodarstw domowych;
 • subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych.

Dane osobowe zbierane w badaniach:

 1. są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 2. są objęte tajemnicą statystyczną na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej, a za naruszenie tajemnicy grozi odpowiedzialność karna określona w art. 54 i 55 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?

Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz. Udostępnianie danych odbiorcom i publikowanie ich możliwe jest dopiero po zagregowaniu danych jednostkowych, czyli pogrupowaniu ich według określonych kategorii, np.: według grup społeczno-zawodowych (emeryci, pracujący) lub danego przekroju terytorialnego (powiaty, województwa) i usunięciu cech identyfikacyjnych.

Dlaczego warto wziąć udział w tym badaniu ankietowym?

Na podstawie uzyskanych w badaniu wyników podejmowane są ważne decyzje z zakresu polityki społecznej, dotyczące wszystkich mieszkańców Polski. Wyniki badania umożliwiają m. in.: analizę poziomu i zróżnicowania warunków życia podstawowych grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych oraz przyczyn powodujących te zróżnicowanie; obliczenie wskaźnika inflacji; ustalanie poziomu ubóstwa ekonomicznego oraz sfery niedostatku; ustalanie ubóstwa energetycznego; obliczanie minimalnego wynagrodzenia; ustalanie wysokości zasiłków społecznych; szacowanie obciążeń wydatkowych i podatkowych gospodarstw domowych; ustalanie stawek opłat za odpady komunalne.

Gdzie można znaleźć wyniki badań?

 • Strona internetowa GUS:

Warunki życia

 • Informacja sygnalna:

Sytuacja gospodarstw domowych w świetle badania budżetów gospodarstw domowych

 • Publikacja:

Budżety gospodarstw domowych

 • Roczniki:

Mały Rocznik Statystyczny Polski Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

 • Inne:

Polska w liczbach Biuletyn statystyczny

 

Główny Urząd Statystyczny

Aleja Niepodległości 208

00-925 Warszawa

 

 

 


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON