×

Granty PPGR

Granty PPGR

– 2022 – 2023 –

Projekt pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” współfinansowany ze środków Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Okres realizacji projektu: 2022 – 2023

Przyznana kwota dofinansowania: 532.000,00 zł

 

Opis projektu:

Dnia 18 maja 2022 r. została zawarta Umowa o powierzenie grantu dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Uzyskane przez Gminę Nowy Tomyśl wsparcie finansowe zostało przeznaczone na zakup 141 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. Zakupiony sprzęt wraz z oprogramowaniem i akcesoriami został nieodpłatnie przekazany beneficjentom ostatecznym dniu 16 listopada 2022 r. oraz 16 stycznia 2023 r. na podstawie umów darowizny.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON