×

Bezpłatne wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników organizowane przez Placówkę KRUS w Nowym Tomyślu

Bezpłatne wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników organizowane przez Placówkę KRUS w Nowym Tomyślu

W bieżącym, 2023 roku, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Placówka Terenowa w Nowym Tomyślu, organizuje bezpłatne, wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Do udziału w turnusie zgłaszać można dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu oraz chorobami układu oddechowego, urodzone pomiędzy 2008-2016 rokiem, których jeden z rodziców bądź opiekunów prawnych jest ubezpieczony w KRUS. Na rehabilitację może zostać skierowane również dziecko, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 poz. 208 i 337).

Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego oddziału lub placówki terenowej KRUS. Przy czym, pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z zastrzeżeniem, że są zdolne do samoobsługi.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. W tym czasie dziecku zapewnione jest całodzienne wyżywienie, całodobowa opieka medyczna oraz indywidualny program rehabilitacyjny, a opiekę nad podopiecznymi sprawować będzie wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Dzieci z terenu działania Placówki Terenowej KRUS w Nowym Tomyślu będą mogły wziąć udział w następujących turnusach:

  • dla dzieci z chorobami układu oddechowego w: Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie w terminie 20.07 – 09.08.2023 r.
  • dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w: Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu w terminie 31.07-20.08.2023 r.

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie warunków rehabilitacji leczniczej i turnusów regeneracyjnych  (Dz.U. z 2022 r. poz. 2757) oraz wnioski zamieszczone poniżej:

Druki dostępne są również w Oddziałach Regionalnych i Placówkach Terenowych KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl). Wypełniony wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny wraz z ww. formularzami należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę.

Odpowiedzi na pytania związane z turnusami rehabilitacyjnymi dla dzieci uzyskają Państwo w Placówce Terenowej KRUS w Nowym Tomyślu pod numerem telefonu (61) 44 51 414.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON