×

UWAGA MIESZKAŃCY! RUSZAJĄ KONTROLE SZAMB I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW!

UWAGA MIESZKAŃCY! RUSZAJĄ KONTROLE SZAMB I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW!

Zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnie ścieków podlegają kontroli w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi wytworzonymi na terenie nieruchomości. W związku z nałożonym na gminy obowiązkiem kontrolowania właścicieli nieruchomości w przedmiotowym zakresie co najmniej raz na 2 lata Urząd Miejski w Nowym Tomyślu rozpoczyna cykl kontroli zgodnie z poniższym planem:

 

L.p.

Kontrolowany

Termin kontroli

1.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie miejscowości: Nowy Tomyśl, Boruja Kościelna, Boruja Nowa, Cicha Góra

II kwartał 2023

2.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie miejscowości: Glinno, Jastrzębsko Stare, Chojniki, Grubsko

III kwartał 2023

3.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie miejscowości: Paproć, Sątopy, Nowa Róża

IV kwartał 2023

4.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie miejscowości: Przyłęk, Bukowiec, Stary Tomyśl, Szarki

I kwartał 2024

5.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie miejscowości: Wytomyśl, Sękowo, Kozie Laski, Róża

II kwartał 2024

 

Kontrola będzie polegała na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu w celu przedłożenia umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za usługi wywozu nieczystości ciekłych lub innych dokumentów potwierdzających wykonywanie obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia pozbywanie się
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z obowiązującym prawem oraz utrudnianie lub udaremnianie przeprowadzenia kontroli podlega karze grzywny.

 


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON