×

Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i budowa miasteczek rowerowych w gminie Nowy Tomyśl” dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Priorytet: oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego
Działanie: 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

 

Okres realizacji projektu: 2023
Wartość projektu: 209.937,03 zł
Kwota dofinansowania: 178.446,47

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie Nowy Tomyśl.

W ramach projektu planowane są do realizacji następujące działania:

– zamontowanie na terenie miasta progów (2 szt.),
– zamontowanie wyświetlaczy prędkości (3 szt.),
– zamontowanie miasteczek rowerowych w szkołach (4 szt.).

 

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

W związku z realizowanym przez Gminę Nowy Tomyśl projektem pt. „Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i budowa miasteczek rowerowych w gminie Nowy Tomyśl”, współfinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości i nadużyć finansowych.

W celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć należy:

a) wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres POIS@mir.gov.pl

lub

b) skorzystać z formularza zgłoszenia dostępnego na stronie pois.gov.pl\nieprawidlowosci


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory