×

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w dniach od 16 do 31 sierpnia 2023 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa – ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R).

    Zbierane będą informacje na temat:

  • rodzajów produkcji roślinnej oraz sprzedaży produktów rolnych,
  • rodzajów produktów zwierzęcych oraz ich sprzedaży,
  • oceny ogólnej sytuacji gospodarczej, popytu na produkty rolne, opłacalność produkcji rolniczej, źródeł finansowana, wydatków inwestycyjnych, a także czynników sprzyjających rozwojowi gospodarstwa oraz ograniczających rozwój gospodarstw,
  • prognozy ogólnej sytuacji gospodarstwa, opłacalności produkcji rolniczej oraz wydatków inwestycyjnych
  • oraz informacje ogólne o gospodarstwie rolnym i osobie kierującej gospodarstwem.

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach od 16 do 20 sierpnia 2023 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl lub rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 21 do 31 sierpnia 2023 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, niemające osobowości prawnej, wytypowane do tego badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach od 16 do 25 sierpnia 2023 r., dostępnego na stronie: https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa lub rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 28 do 31 sierpnia 2023 r.

Tożsamość ankietera statystycznego można zweryfikować samodzielnie za pomocą aplikacji: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera bądź dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, w godzinach 8-15).

Więcej informacji nt. badania znajduje się na stronie: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ w zakładce badania rolnicze.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON