×

Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa wielkopolskiego

Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa wielkopolskiego

Jak informuje Centrum Diagnostyki Obrazowej (Hospital Investment Group Diagnostyka Sp. z o.o.), zlokalizowane przy ul. Kasprzaka 16 w Poznaniu, rozpoczęto realizację Programu polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa wielkopolskiego, który jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Celem głównym programu jest uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy oraz zapobiegania złamaniom osteoporotycznym, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne.

Uczestnikami programu mogą być:

 • kobiety w wieku ≥65 lat,
 • kobiety w wieku 40-64 lat, z co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka złamania osteoporotycznego,
 • mężczyźni w wieku ≥75 lat (po objęciu działaniami całej populacji kobiet).

Osoba aplikująca do programu, w dniu zgłoszenia musi:

 • mieszkać na terenie województwa wielkopolskiego, tj. musi być osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa wielkopolskiego (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) od 12 miesięcy w chwili aplikowania do programu i/lub mieszkającą, zameldowaną i rozliczającą podatek dochodowy za poprzedni rok na terenie województwa wielkopolskiego;
 • udzielić świadomej zgody na udział w programie;
 • złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest obecnie uczestnikiem innego programu o podobnym charakterze, finansowanego ze środków publicznych i nie uczestniczyła w tego typu programie w ciągu ostatnich 24 miesięcy;
 • złożyć pisemne oświadczenie, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie miała przeprowadzonego badania densytometrycznego.

Głównymi czynnikami wykluczającymi z programu są: ciąża oraz duże zmiany zwyrodnieniowe, złamania lub materiał obcy (np. proteza biodra).

W ramach programu planowane są następujące interwencje:

 • szkolenie personelu medycznego,
 • działania informacyjno-edukacyjne,
 • ocena ryzyka poważnego złamania osteoporotycznego narzędziem FRAX™,
 • pomiar BMD za pomocą DXA (densytometria),
 • lekarska wizyta podsumowująca.

Projekt realizowany będzie do 31.12.2023 r. lub do momentu osiągnięcia limitu osób.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej projektu: https://www.diagnostykaobrazowa.eu/program-osteoporozy-wielkopolska/ lub pod numerem telefonu: 61 6270704 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00).


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON