×

„Budowa i przebudowa ul. Leśnej w Nowym Tomyślu i Paproci – część II”. W Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu podpisano umowę z wykonawcą zadania.

„Budowa i przebudowa ul. Leśnej w Nowym Tomyślu i Paproci – część II”. W Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu podpisano umowę z wykonawcą zadania.

Pod koniec sierpnia br., wybrano wykonawcę zadania pn. „Budowa i przebudowa ul. Leśnej w Nowym Tomyślu i Paproci – część II”, którym została firma ZIB-INFRASTRUKTURA SP. Z O.O. z Lwówka, z kwotą wykonania zadania 5 847 991,23 zł brutto.

Przypominamy, że na realizację zamówienia Urząd Miejski w Nowym Tomyślu zamierzał przeznaczyć maksymalnie 7 100 000,00 zł brutto, a zadanie dofinansowane zostało ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 4 139 860 zł. 

W poniedziałek, 2 października br., w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu, została podpisana umowa na realizację zadania. Podpis złożył Włodzimierz Hibner – Burmistrz Nowego Tomyśla, natomiast z ramienia wykonawcy – Mateusz Maćkowiak – Prezes Zarządu ZIB-INFRASTRUKTURA.

Przy podpisaniu umowy obecne były również Adrianna Zielińska – zastępczyni Burmistrza Nowego Tomyśla oraz Anna Andrzejczak – naczelnik Wydziału Infrastruktury i Drogowego Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu.

W ramach budowy przewiduje się wykonanie następujących podstawowych robót:

  • budowę nawierzchni z betonu asfaltowego,
  • przebudowę skrzyżowania
  • budowę ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2,5 m
  • budowę pobocza o szerokości 1,0 m
  • budowę i przebudowę zjazdów na posesję – nawierzchnia z kostki betonowej,
  • odbudowę rowu przydrożnego,
  • przestawienie ogrodzenia poza pas drogowy,
  • wycinkę drzew i krzewów na terenie pasa drogowego,
  • nasadzenia roślin,
  • budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w technologii LED.

Po stronie Wykonawcy leży również utrzymanie tj. podlewanie w okresach suszy, pielęgnacja itp. wykonanych nasadzeń drzew i krzewów w okresie 2 lat od terminu odbioru końcowego całej inwestycji. W przypadku uschnięcia drzew i krzewów należy je zastąpić nowymi.

Na realizację zadania wykonawca ma 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON