×

Budowa i przebudowa ulicy Leśnej

Budowa i przebudowa ulicy Leśnej

– 2023 – 2024 –

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w Obszary Wiejskie

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa i przebudowa ul. Leśnej w Nowym Tomyślu i Paproci – część II” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Źródło: Unia Europejskiej w ramach ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Okres realizacji projektu: 2023 – 2024

Przyznana kwota dofinansowania: 4.139.860,00 zł

 

Opis projektu:

Gmina Nowy Tomyśl uzyskała dofinansowanie na zadanie pt. „Budowa i przebudowa ul. Leśnej w Nowym Tomyślu
i Paproci – część II
.

Główny cel operacjipoprawa stanu infrastruktury transportowej oraz polepszenie warunków do rozwoju społecznego przez budowę drogi w Paproci.

Pod koniec sierpnia 2023 r., wybrano wykonawcę ww. zadania, którym została firma ZIB-INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.
z Lwówka, z kwotą wykonania zadania 5 847 991,23 zł brutto.

Gmina Nowy Tomyśl w ramach operacji planuje wykonać następujące roboty:

  • budowa nawierzchni z betonu asfaltowego,
  • przebudowa skrzyżowania,
  • budowa ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2,5 m,
  • budowa pobocza o szerokości 1,0 m,
  • budowa i przebudowa zjazdów na posesję – nawierzchnia z kostki betonowej,
  • odbudowa rowu przydrożnego,
  • przestawienie ogrodzenia poza pas drogowy,
  • wycinka drzew i krzewów na terenie pasa drogowego,
  • nasadzenia roślin,
  • budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w technologii LED.

POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON