×

Awans zawodowy nauczycieli

Awans zawodowy nauczycieli

W czwartek, 28 grudnia br., w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste ślubowanie oraz wręczenie przez Włodzimierza Hibnera – Burmistrza Nowego Tomyśla, aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla:

– Katarzyny Chmielewskiej – nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej,

– Kamili Moniki Horowskiej – nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej,

– oraz dla Bartłomieja Janusza ­– nauczyciela religii w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Nowym Tomyślu.

Podczas uroczystości obecna była Grażyna Pogonowska – zastępca burmistrza, Sylwia Czarnecka – dyrektor Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej oraz Mirosława Jurga – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyślu. 

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,  przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego składa on ślubowanie, potwierdzając je podpisem:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON