×

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku.

Szanowni Państwo,

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowy Tomyśl w 2024 roku. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 5 stycznia 2024 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu).

Szczegółowe warunki udziału w konkursie ofert określa załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 1123/2023 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowy Tomyśl w 2024 roku.

Ustalony został termin realizacji zadań od 5 lutego do 31 grudnia 2024 r.

Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi warunkami udziału w konkursie, aby w prawidłowy sposób wypełnić, skompletować i złożyć ofertę.

Zarządzenie wraz z załącznikami – do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej.

Należy stosować wzory dokumentów (oferta, sprawozdanie) stanowiące załącznik do zarządzenia o ogłoszeniu tegorocznego konkursu. Dokumenty te różnią się od ubiegłorocznych. Oferta złożona na niewłaściwym formularzu zostanie odrzucona pod względem formalnym. Prosimy także pamiętać o dokonaniu właściwych skreśleń i wybór właściwych odpowiedzi w oświadczeniach stanowiących integralną część oferty. Ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Zarządzenie nr 1125/2025 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowy Tomyśl w 2024 roku.

Informacja o środkach finansowych na konkurs ofert. 

 

 


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON