×

Większe możliwości finansowe dla pracowników oświaty

Większe możliwości finansowe dla pracowników oświaty

Włodzimierz Hibner – Burmistrz Nowego Tomyśla, po konsultacjach z  przedstawicielami związków zawodowych, zaproponował zmiany w dotychczasowej uchwale, dotyczącej wysokości i warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w  przedszkolach i szkołach, prowadzonych przez gminę.

Burmistrz, dostrzegając postępującą w ostatnich latach pauperyzację pracowników oświaty, postanowił zwiększyć pewne maksymalne wskaźniki ich dodatków. Decyzję tę popadli radni Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, podczas sesji, która odbyła się dnia 29 listopada br.

Według aktualnej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

  1. Ustalono wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli (w tym nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze) od 1% do 40% ich wynagrodzenia zasadniczego,
  2. Zmieniono brzmienie treści tabeli dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wychowawcom klas i nauczycielom, opiekującym się oddziałami przedszkolnymi.

POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON